Katalog Riyan Arta

No. Judul Lagu Performer Composer Control
1 RASO BA ANGAN ANGAN INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
2 CINTO SALAH JARAK INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
3 BASANDIANG JO MAMAK SAKADUANG INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
4 BATARUIH ASAM KA UNTUAK LUKO INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
5 TIMUN BUNGKUAK NDAK TAHITUANG INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
6 BA SAYANG TAPI MA HILANG INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
7 KARANDO INDAK BAJALAN SURANG INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
8 TINGGAKAN MANDE SABANTANG BADAN INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
9 SAMAKIN PICAYO SEMAKIN TALUKO INDOMUSIK RIYAN ARTA 100%
Top